• Stroomlijn alle processen met ABS Floral Software
  • Integreer met kwekers, verkopers en klanten

  • 24/7 ondersteuning van onze ervaren consultants
E-CertNL Integration

e-CertNL Elektronische uitwisseling im- en exportgegevens.

De basis voor het afgeven van een exportcertificaat is de combinatie van een bepaald product dat naar een bepaald land gaat. Per land-productcombinatie bevat e-CertNL:

  • De eisen waaraan voldaan moet zijn om het certificaat te kunnen afgeven,
  • De zekerheden waarmee aangetoond wordt dat een eis is gedekt (landverklaringen, kwaliteitssystemen, inspecties),
  • Het model van het af te geven document.

Het verkrijgen van certificaten verloopt via deze stappen:

  • Een zending bestaat minimaal uit een exportdatum, land van bestemming en een hoofdproduct.
  • De exporteur geeft de samenstelling van zijn zending op in e-CertNL. Op basis hiervan bepaalt het systeem de relevante eisen en zoekt naar mogelijke dekkingen. De dekkingen die afkomstig zijn van inspecties worden geactiveerd en kunnen worden aangevraagd via e-CertNL.
  • De keuringsdienst plant de inspecties en voert deze uit. Als alles is geïnspecteerd geeft de keurmeester het resultaat elektronisch door aan e-CertNL dat vervolgens bepaalt of de zending exportwaardig is.
  • Als de zending exportwaardig is kan de exporteur het veterinair, fytosanitair- en/of kwaliteitscertificaat printen en voor waarmerken aanbieden aan de keuringsdienst.
E-CertNL Export Verklaringen
Meer informatie?

Meer informatie?

Benieuwd wat de oplossingen op het Axerrio Integration Platform voor uw bedrijf kunnen betekenen?
Neem nu contact op met ons en wij vertellen u graag meer!