Business Intelligence.

Binnen het Axerrio Data Warehouse zijn de gegevens, welke ontstaan zijn in ABS, geoptimaliseerd voor analyse in bv. PowerBI. Alle gegevens van verschillende Business Units (zoals inkoop, verkoop, productie, transport etc.) zijn beschikbaar en aan elkaar gerelateerd. Dit betekent dat je de performance van de verschillende Business Units afzonderlijk maar ook gecombineerd kunt analyseren. It is possible to view your data globally but also in a very detailed way. So you can get answers to questions like:

• Which growers' products do I profit the most from?
• How was sales/profit per customer last April and the year before?
• Which products do we get most claims on, from which grower/seller

Axerrio-support

24/7 Support.

By having a 24×7 subscription, it is possible to contact our 24×7 service desk outside office hours in case of operational critical problems.

Check out our other products.

We offer a wide range of possibilities!